Follow Us

Topic : สืบสานตำนานเทียน แข่งขันการแกะสลัดเทียน ของเยาวชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๑
#1

pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

 • แก้ไขล่าสุด : 08-07-16 05:39
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 05:38  
การแข่งขันแกะสลักเทียน สำหรับเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุยายน ๒๕๕๙ ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ในลักษณะผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าค่าย อยู่กินร่วมกันที่สวนสัตว์ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน กำหนดหัวข้อที่แกะสลัก "สัตว์หิมพานต์" 

pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#2
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 06:44
ขออภัยพิมพ์พิมพ์หัวข้อเรื่องผิดพลาด สายตาไม่ค่อยดี ที่ถูกคือ แกะสลักเทียนpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#3
 • แก้ไขล่าสุด : 08-07-16 07:50
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 06:46
เจ้าลิงน้อย"คอมมอนมาร์โมเซท" อยู่ในสถานที่จัดการแข่งขันpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#4
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 06:53
เจ้าลิงนอยอีกตัว"ทามารีน หัวสีทอง" ถ้าเป็นชื่อตามภาษาอังกฤษจะแปลความว่าทามารีน สิงโตหัวสีทองpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#5
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 06:58
ขอเริ่มด้วยการแกะแบบแ่ผ่นภาพ ๔ ทีมpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#6
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 07:00
ระดับไม่เกิน ม.ต้น ทีละ ๒ คนpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#7
 • แก้ไขล่าสุด : 08-07-16 06:03
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 07:02
ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียน เยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#8
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 07:07
เป็นการให้โอกาสแก่นักเรียน เยาวชนได้มีที่แสดงออกซึ่งความสามารถในเชิง
ศิลปแขนงหนึ่ง ซึ่งได้สืบต่อกันมากว่า ๑๐๐ ปี เขาจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานศิลปประเภทนี้ให้ยืนยงสืบไป
pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#9
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 07:36
การแข่งขันระดับ ม.ปลาย อาชีวะศึกษา ทีมละ ๓ คน ซึ่งแกะสลักลักษณะลอยตัว
ได้รับความสนใจของผู้มาร่วมชมแข่งขัน ในภาพเป็นวันสุดท้ายของ
การแข่งขัน(กำหนดงานแกะสลักต้องเสร็จในเวลา ๑๕.๐๐ น.)
pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#10
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 07:38
ดูไกล้ๆ ชัดๆ ครับpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#11
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 08:44
ผอ.สวนสัตว์อุบลราชธานี ประธานจัดการแข่งขัน ชมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#12
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 08:45
ทีมงานช่วยกันแกะเทียนpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#13
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 08:46
แกะไป ชมผลงานของตนเองไปpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#14
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 08:47
ยังมีต่อ วันนี้เพียงแค่นี้ก่อนครับwsit

สมาชิก
Post: 1586

#15
 • โพสท์เมื่อ : 08-07-16 21:30
ดีเลยครับ ได้เห็นเบื้องหลังด้วย สวยครับpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#16
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 07:29
ให้กำลังใจแก่ลูกหลานที่ร่วมแข่งขันpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#17
 • แก้ไขล่าสุด : 10-07-16 06:35
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 07:33
ตลอดเวลาที่อยู่ในค่ายแข่งขัน น้องๆ เยาวชนเหล่านี้ต้องเตรียมงาน ออกแบบ
เตรียมวัสดุเทียนด้วยตนเอง มีอะไรที่มากกว่าในภาพ ซึ่งเป็นขั้นตอนการนำแผ่น
เทียนไปใช้ในการแกะสลัก
pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#18
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 07:36
ลงมือแกะสลักpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#19
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 07:38
หงส์ สัตว์นหิมพานต์pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#20
 • แก้ไขล่าสุด : 10-07-16 07:19
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 07:41
นายสัตว์แพทย์ วันชัย ตันวัฒนะ  ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ประธานจัดการแข่งขันเป็นกำลังใจแก่เยาวชน ตลอดการแข่งขันpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#21
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 07:50
เทียนที่แกะสลักจะต้องใช้ความร้อนจากสปอรตไลท์ เครื่องเป่าผม ช่วยในการ
ทำให้เทียนมีการเกาะติดหรือเพื่อแต่งผิวเรียบ ตลอดจนทำให้แกะสลัดได้ง่าย
pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#22
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 07:54
อาจารย์ช่างศิลปคอยดูแลเยี่ยมเป็นกำลังใจเยาวชนที่เข้าแข่งขันอย่างไกล้ชิดpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#23
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 07:59
ทีมเยาวชนที่เข้าแข่งมีทั้งชายหญิงไม่ได้แยกเพศ จะชายลัวน หญิงล้วน หรือทีม
ชายหญิง สุดแต่เยาวชนเขาจะรวมตัวกันได้ 
pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#24
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 08:01
ภาพนี้ผู้เข้าแข่งสื่อว่าเป็นปลาวาฬหิมพานต์pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#25
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 08:07
เยาวชนที่ร่วมแข่งขัน ต้องประสานแนวความคิด ใช่ฝีมือในการแกะสลักของ
แต่ละคน ทำให้งานออกมาอย่างสวยงาม
pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#26
 • แก้ไขล่าสุด : 10-07-16 07:18
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 08:12
สัตว์หิมพานต์ตามจินตนาการpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#27
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 08:48
นอกจากฝีมือในการแกะสลักแล้ว ผู้เข้าแข่งขันต้องใส่จินตนารของตนลงในชิ้นงานซึ่งแต่ละแบบแต่ละทีมต่างแสดงศักยภาพของทีมอย่างเต็มที่ pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#28
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 08:50
สมาธิอยู่กับงานpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#29
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 08:53
ดูการทำงานแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับช่างแกะสลักเทียนของชุมชนววัดต่างๆ เพียง
อายุและประสบการณ์เท่านั่นที่แตกต่าง
pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#30
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 09:00
เห็นการทำงานของเยาวชน บอกได้เลยว่า เยาวชนชุดนี้จะเป็นผู้สืบสาน ตำนาน
เทียน เป็นผู้สืบสานศิลปวัฒนาธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไปในอนาคต ไม่
ไม่มีวันที่จะสูญหายไปจากเมืองอุบลราชธานีแน่นอน
pich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#31
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 09:03
ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี นายสัตว์แพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ลงนามในประกาศณียบัตร ผู้ได้รับชัยขนะในการแข่งขันpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#32
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 09:05
ราลงวัแห่งความภูมิใจสำหรับผู้เข้าแข่งขันpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#33
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 09:08
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#34
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 09:11
สิ้นสุดของงานถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#35
 • แก้ไขล่าสุด : 10-07-16 08:27
 • โพสท์เมื่อ : 10-07-16 09:25
ขออนุญาตที่จะไม่แสดงผู้ที่ชนะการแข่งขันพร้อมชิ้นงานเพราะช่วงสุดท้ายถ่ายเป็นวีดีโอ ไม่มีภาพนิ่ง  แต่ในสายตาของท่านก็คงพอทราบว่าทีมไหนได้รางวัลบ้าง ปีหน้าจะมีการแข่งนันเช่นนี้ต่อไป
ขอยุติการนำเสนอเพียงเท่านี้ ต่อไปจะนำเสนอการแกะสลักเทียนนานาชาติ และ
เทียนพรรษาของชุมชนคุ้มวัดต่างๆ ที่ได้ตะเวนไปเก็บภาพมา
e22xit

สมาชิก
Post: 515

#36
 • โพสท์เมื่อ : 11-07-16 09:11
สุดยอดครับ ผมก็เพิ่งเคยเห็นเบื้องหลังนี่แหละครับpich_sun

สมาชิก
Post: 1541

#37
 • โพสท์เมื่อ : 22-07-16 14:21
ปีต่อไป หากมีโอกาสก็ขอเชิญ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ไปเยี่ยมชุมชนคนทำเทียน มีอะไรที่น่าทึ่งมากกว่าในภาพที่นำเสนอมานี้ แลจะมีโอกาสเรียนรู้ และลงมือทำในบางขั้นตอน โดยเฉพาะเทียนประเทภติดพิมพ์  แสดงความเห็น
แสดงความเห็น
(กรุณา Login ก่อน)
  

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก ที่นี่