นมัสการ “พระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว” 4 มรดกโลก แห่ง ‘ลังกาทวีป’


ศรีลังกา (Sri Lanka) เกาะงามเหมือนมรกตที่หยดอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ยุคทองพุทธศาสนาถ่ายทอดสู่สุวรรณภูมิ ณ เมืองโปโลนนารุวะ นมัสการพระเขี้ยว แก้วอันศักดิ์สิทธิ์

กรุงแคนดี้ (Kandy) รอยอดีตกับเมืองมรดกโลกสิกิริยา มหัศจรรย์มรดกโลกพระราชวังปราการลอยฟ้า นครแคนดี้ มีแต่ความสดชื่นงดงาม จากยอดเขาซึ่งมองเห็นทะเลสาบ และตัวเมืองแคนดี้ที่สวยงามอยู่เบื้องล่าง

วัดพระเขี้ยวแก้ว ดาลดา มัลลิกาวะ (Dalada Maligawa) พระธาตุเขี้ยวแก้ว (ฟัน ของพระพุทธเจ้า) ประดิษฐานอยู่ในผอบ และผอบอยู่ในพระเจดีย์อีก 7 ชั้น พระเจดีย์อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน ห้องกระจกกันกระสุนอยู่ในหอมี ประตูเงินประตูทองหนา 1 ศอก 3 ชั้น ยากที่จะได้เห็น พระเขี้ยวแก้วจริงๆ อย่างใกล้ชิดวัดอัสคิริยา ชมโบสถ์กลางแจ้งสมัยพระอุบาลี เดินทาง มาจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อมาฟื้นฟูพุทธศาสนาในศรีลังกา และ วัดมัลวัตตะ (วัดบุปผาราม) ที่พระอุบาลีได้มาเป็นพระอุปัชฌาย์ และ จำพรรษาอยู่ที่นี่

โปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) เมืองมรดกโลกและเมืองหลวงแห่งที่สองของ ศรีลังกา เมืองหลวงยุคทองของพุทธศาสนาและศิลปะที่ถ่ายทอดไปถึงดินแดนสุวรรณภูมิ มีปราสาทวิชยันตี สูง 7 ชั้น จำนวน 1,000 ห้องและท้องพระโรง ของพระเจ้าปรกรม พาหุมหาราช ชมแผ่นหินมูนสโตน ทวารบาลที่แกะสลักอย่างงดงาม ศิลปะลังกายุคทอง

วัดพระเขี้ยวแก้ว หอพระเขี้ยวแก้ว วัฏฏทาเค อัฏทาเค และ หัฏทาเค ซึ่งเคยประดิษฐานพระทันตธาตุ เมื่อยามที่โปโลนนารุวะยังเป็นเมืองหลวง สัตตมหาปราสาท จารึกมหึมาโปตกัล และพระพุทธรูปงาม อันเก่าแก่ในวิหารถูปาราม นมัสการ พระอัฏฐารส วัดลังกาดิลก ซึ่งเป็นต้นแบบพระพุทธรูปและวัดศรีชุมในสุโขทัย กราบพระพุทธรูปศิลาสี่อิริยาบถ ที่สลักลงบนหน้าผาหินมหึมา ณ วัดกัลวิหารถ้ำดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple) วัดที่เจาะภูเขาเป็นถ้ำ สลักเสลาเป็นพระพุทธรูปไสยยาสน์ สร้างเจดีย์ภายในถ้ำคล้ายถ้ำอจันต้า-เอลโลร่าในอินเดีย อายุเกือบ 2,000 ปี มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกด้านศิลปวัฒนธรรม


ขอบคุณข้อมูลจาก