เที่ยวเมืองเดอรัม ชมเสน่ห์มหาวิหารและปราสาทมรดกโลก


การท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ คืออีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย โดย "อังกฤษ" หรือ"อิงแลนด์" (England) นั้นถือว่าเป็น ดินแดนส่วนหนึ่งบนเกาะบริเตนใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป และเป็นดินแดนส่วนที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 4 แคว้น คือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และ ไอร์แลนด์เหนือ ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเมืองเดอรัม

รุงลอนดอน (London) คือเมืองหลวงของอังกฤษและสหราชอาณาจักร และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป เนื่องจากลอนดอนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น และศิลปะ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของโลก เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...

การท่องเที่ยวเมืองเดอรัม (Durham) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวและยังเป็นเมืองหลวงของมณฑลเดอรัม(County Durham) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำเวียร์ (River Wear) ซึ่งไหลล้อมรอบเมืองทั้งสามด้าน โดยตัวเมืองนั้นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ อยู่ห่างจากเมืองนิวคาสเซิล-อพอน-ไทน์ลงมาทางใต้ประมาณ 25 กิโลเมตรเมืองเดอรัม

เมืองเดอรัม เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีชื่อเสียงในเรื่องของ ปราสาทและมหาวิหารเดอรัม (Durham Castle and Cathedral) ซึ่งองค์การยู เนสโก(Unesco) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1986 นอกจากนี้แล้วเมืองเดอรัมยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยเดอรัม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็น อันดับ3ของอังกฤษอีกด้วย

สำหรับการท่องเที่ยวในเมืองเดอรัมนั้น สถานที่ท่องเที่ยวแรกที่อยากแนะนำให้คุณไปเยือน คือ การไปชมความงดงามของ ปราสาทเดอรัม (Durham Castle) ปราสาท ป้อมปราการโบราณของนอร์มัน อันเคยเป็นที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนคร-บิชอป (prince-bishops) แห่งเดอรัมปราสาทเดอรัม

ปราสาทเดอรัม ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์เดอรัม บนยอดเนินเขาเหนือแม่น้ำเวียร์ บนคาบสมุทรเดอรัม ถูกนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เพื่อใช้ในการปกป้องบิชอปแห่งเดอรัม จากการถูกโจมตีเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของปราสาทแบบ mott and bailey ที่ได้รับอิทธิพลของนอร์มัน

ปราสาทนี้ห้องโถงขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นบิชอปแอนโทนี เบค เมื่อต้นศตวรรษที่ 14 เคยเป็นห้องโถงในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในเกาะบริเตน จนกระทั่งบิชอปริชาร์ด ฟอกซ์ ปรับขนาดห้องโถงให้เล็กลงเมื่อสิ้นศตวรรษที่ 15 ห้องโถงปัจจุบันมีความสูง 14 เมตร และยาวมากกว่า 30 เมตร นอกจากนี้ยังมีวิหารในปราสาทเดอรัมอีกจำนวน 2 แห่ง คือ วิหารนอร์มัน สร้างเมื่อประมาณปี1078 และวิหารทันสตอล สร้างในปี 1540มหาวิหารเดอรัม

หลังจากนั้นขอแนะนำให้คุณไปเยือน มหาวิหารเดอรัม (Durham Cathedral) อีกหนึ่งมหาวิหารที่ตั้งอยู่ตรงข้ามของปราสาทเดอรัม เป็นมหาวิหารที่มีความเก่าแก่ และ ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองเดอรัม

มหาวิหารเดอรัม เป็นมหาวิหารแองกลิคัน ที่ถูกก่อตั้งเมื่อ ปีค.ศ. 1093 ลักษณะโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแบบโรมาเนสก์ มีหอคอยสูง 66 เมตร มีบันไดขึ้นทั้งหมด 325 ขั้น มหาวิหารเป็นที่เก็บวัตถุมงคลของคัธเบิร์ตแห่งลินเดสฟาร์น (Cuthbert of Lindisfarne) นักบุญจากศตวรรษที่ 7

นอกจากนั้นยังเป็นที่เก็บศีรษะของนักบุญออสวอลด์แห่งนอร์ธัมเบรีย (St Oswald of Northumbria) และร่างของนักบุญบีด มหาวิหารได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมกับปราสาทเดอรัมซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันเหนือแม่น้ำเวียร์ (River Wear)

สุดท้ายขอแนะนำให้คุณไปชมวิวแม่น้ำเวียร์บริเวณสะพานเอลเว็ต (Elvet Bridge) สะพานโค้งยุคกลางที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่น้ำเวียร์ โดยสะพานที่ถูกสร้างขึ้นใน ปีค.ศ.1160สะพานแห่งนี้เป็นมีชื่อเสียงมาก และได้รับการยอมรับว่าเป็นสะพานที่แคบที่สุดในยุโรปอีกด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก